Rasfoire documente

Ordinul 56/2019 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Ordinul 54/2019 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Ordinul 55/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţa a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 174/2018

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decretul 402/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decretul 403/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decretul 404/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decizia 853/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) şi art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Actul din 2019 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţiunea Română

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Actul din 2019 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul pentru Argeş şi Muscel

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019

Decizia 56/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 şi art. 340 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 325 din 25-apr-2019