Rasfoire documente

Hotarirea 299/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Lugoj-Deva''

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Hotarirea 232/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală Polivalentă Municipiul Piteşti''

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Hotarirea 233/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Drum de legătură DN 66A km 47+600-km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna'', judeţul Gorj

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Ordinul 852/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Bălceşti din judeţul Vâlcea în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Ordinul 853/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 60/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării ''Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj'' din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 februarie 2016

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019

Ordinul 1080/2019 pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă

publicat in M.Of. 312 din 22-apr-2019