Rasfoire documente

Decizia 46/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din cap. II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019

Hotarirea 230/2019 pentru aprobarea scoaterii temporare a terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ''Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea'' - etapa 2

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019

Decizia 30/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019

Hotarirea 237/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni''

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019

Ordinul 2232/2019 pentru reacreditarea Muzeului de Etnografie Braşov

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019

Ordinul 2238/2019 privind modalitatea de acordare a finanţării pe bază de sume forfetare şi pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanţate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014-2021

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019

Hotarirea 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 315 din 23-apr-2019