Rasfoire documente

Ordinul 44/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Ordinul 45/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Ordinul 3745/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''profesional'', domeniul ''industrie textilă şi pielărie'', calificarea profesională ''confecţioner produse textile'', domeniul ''agricultură'', calificarea profesională ''lucrător în agroturism'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''cofetar-patiser'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special din comuna Ştefan cel Mare

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Ordinul 3870/2019 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.005/2014

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Ordinul 53/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Hotarirea 1/2019 privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2018 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Actul din 2019 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Noua Românie

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Ordinul 52/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare şi de modificare şi completare a Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019