Rasfoire documente

Decizia 710/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 şi, în special, a prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Decizia 711/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 alin. (1) lit. a) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Hotarirea 211/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 29D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146'', judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Hotarirea 221/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare ''Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I''

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Hotarirea 226/2019 privind stabilirea modelului proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019

Ordinul 3704/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie - 7 decembrie 2018

publicat in M.Of. 300 din 18-apr-2019