Rasfoire documente

Decretul 381/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Decizia 49/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordonanta urgenta 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordinul 3707/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.929/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Reformată ''Între Lacuri'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordinul 3780/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.234/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic ''Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu'' din municipiul Piteşti

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Circulara 7/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Henri Mathias Berthelot

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordonanta urgenta 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019