Rasfoire documente

Norma din 2019 privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 367/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 368/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 369/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 370/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 371/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 372/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 373/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 374/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 375/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decretul 376/2019 privind conferirea Crucii Naţionale Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Hotarirea 227/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decizia 80/2019 pentru eliberarea domnului Ciprian-Ion Preda din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Ordinul 1093/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică în unităţile administrativ-teritoriale Cornu şi Gorgota din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Ordinul 2239/2019 pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Ordinul 3871/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Decizia 13/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea problemă de drept: ''Dacă, în cazul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 77/2016, prezintă relevanţă criteriul evaluabil în bani al cererii în aprecierea posibilităţii exercitării recursului''

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019