Rasfoire documente

Ordinul 618/2019 privind ieşirea din vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Ordinul 358/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ZAPLO IFN - S.A.

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Ordinul 359/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii SIGMA LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Decizia 666/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Decizia 816/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, şi ale art. 2 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Hotarirea 199/2019 privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat, emise de Ministerul Finanţelor Publice anterior anului 1990

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Ordinul 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Procedura din 2019 pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modulul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019