Rasfoire documente

Hotarirea 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 347/2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1296/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 348/2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1297/2018 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1304/2018 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei dăruirii

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 357/2018 pentru instituirea anului 2019 ca ''Anul Cărţii'' în România

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1306/2018 privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2019 ca ''Anul Cărţii'' în România

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1308/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 360/2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1309/2018 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Hotarirea 1028/2018 privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 343/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1292/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt, în domeniul public al judeţului Olt şi pentru declararea unui bun de interes naţional şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului, judeţul Olt

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1293/2018 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 355/2018 privind instituirea Zilei dăruirii

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 356/2018 privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Decretul 1305/2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019

Legea 359/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2019