Rasfoire documente

Decretul 347/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 348/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 349/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 350/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 351/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 352/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 353/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 354/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 355/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 356/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decizia 599/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decizia 620/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decizia 109/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Decretul 346/2019 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Ordinul 741/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019

Ordinul 577/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

publicat in M.Of. 293 din 16-apr-2019