Rasfoire documente

Legea 20/2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Decretul 48/2019 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Legea 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Decretul 49/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Ordinul 3903/2018 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Ordinul 4003/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Hotarirea 100/2018 privind încetarea valabilităţii Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi a Listei auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019