Rasfoire documente

Hotarirea 8/2019 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ cu privire la probleme de interes naţional

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Hotarirea 9/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2017 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Hotarirea 10/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Hotarirea 11/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Ordinul 267/2019 pentru aprobarea condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Ordinul 280/2019 pentru aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agigea din judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Ordinul 3705/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''sportiv'', calificarea profesională ''instructor sportiv'', profilul ''resurse naturale şi protecţia mediului'', domeniul ''protecţia mediului'', calificarea profesională ''tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului'', din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Henri Coandă'' din municipiul Buzău

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Ordinul 3706/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Centrul de Studii ''Ştefan cel Mare şi Sfânt'' din municipiul Rădăuţi

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Raportul 4531/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianţa Democrată a Romilor

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Raportul 6420/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Blocul Unităţii Naţional

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019

Raportul 6441/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

publicat in M.Of. 298 din 18-apr-2019