Rasfoire documente

Instructiunile 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decretul 359/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Hotarirea 18/2019 pentru modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Legea 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decretul 358/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decizia 808/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi (3), art. 346 alin. (1) şi (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Hotarirea 225/2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Constanţa, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinţi, Covasna, Satu Mare şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Ordinul 1046/2019 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Diculeşti din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Ordinul 49/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Decizia 505/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii KARUSSELL INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019

Legea 61/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 296 din 17-apr-2019