Rasfoire documente

Hotarirea 210/2019 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019

Ordinul 36/2019 pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019

Hotarirea 213/2019 pentru modificarea şi completarea titlului VII ''Taxa pe valoarea adăugată'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019

Ordinul 1948/2019 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2019

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019

Ordinul 48/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019

Circulara 6/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA, începând cu perioada de aplicare 24 martie - 23 aprilie 2019

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019

Ordinul 465/2019 privind modificarea poziţiei nr. 572 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

publicat in M.Of. 282 din 12-apr-2019