Rasfoire documente

Hotarirea 200/2019 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Hotarirea 205/2019 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Hotarirea 2/2019 privind aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2019

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Ordinul 677/2019 pentru aprobarea formei şi conţinutului documentului Confirmarea conformităţii - Partea a II-a a SEEMP, prevăzut în anexa VI la MARPOL

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Decizia 300/2019 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.154/2013 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Protocol din 2018 între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019