Rasfoire documente

Ordinul 3886/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019

Decretul 357/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019

Hotarirea 215/2019 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2019

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019

Hotarirea 219/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019

Ordinul 138/2019 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019

Ordinul 1043/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019

Ordinul 565/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019 - 14 aprilie 2020

publicat in M.Of. 287 din 15-apr-2019