Rasfoire documente

Hotarirea 203/2019 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Ordinul 521/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert, NTLH-079

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Ordinul 857/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informaţiilor conţinute în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Ordinul 3860/2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 14-a

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Hotarirea 3/2019 privind aprobarea Metodologiei de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Metodologie din 2019 de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Decizia 2/2CN/2019 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019