Rasfoire documente

Ordinul 513/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Ordinul 3750/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Ordinul 50/2019 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor referitoare la responsabilităţile proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/infrastructuri critice europene

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Ordinul 124/2019 privind aprobarea Deciziei Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1 din 28 martie 2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Decizia 1/2019 pentru stabilirea cuantumului taxei privind activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Ordinul 1456/2019 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L.

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Hotarirea 208/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019