Rasfoire documente

Decizia 65/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Senatului nr. 175 din 26 noiembrie 2018 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Hotarirea 214/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Ordinul 2904/2018 privind schimbarea denumirii monumentului istoric din Fostul Seminar Teologic, azi Institutul Tehnic Militar în Fostul Seminar Teologic, azi Academia Tehnică Militară, având cod LMI B-II-m-B-18500, transformarea din m - monument în a - ansamblu şi clasarea ca monumente istorice în cadrul ansamblului a imobilelor C1, C2, C3 şi C8, situate la adresa poştală bd. Coşbuc George nr. 39-49, sectorul 5, Bucureşti

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Ordinul 269/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Ordinul 3674/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''My First English Adventure'' din oraşul Otopeni

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Hotarirea 573/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Hotarirea 234/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019