Rasfoire documente

Ordinul 522/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 276 din 11-apr-2019

Decizia 3/2019 [R] referitoare la recursul în interesul legii privind incidenţa dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 276 din 11-apr-2019

Hotarirea 176/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Achiziţia echipamentelor pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilităţii şi siguranţei traficului''

publicat in M.Of. 276 din 11-apr-2019

Ordinul 591/2019 pentru modificarea şi completarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

publicat in M.Of. 276 din 11-apr-2019

Ordinul 858/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 276 din 11-apr-2019