Rasfoire documente

Hotarirea 175/2019 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Decizia 828/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Decizia 4/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Decizia 6/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Ordinul 872/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Ordinul 3767/2019 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019

Hotarirea 177/2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamţ-Iaşi

publicat in M.Of. 263 din 05-apr-2019