Rasfoire documente

Ordinul 520/2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Decretul 202/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Decretul 203/2019 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Ordonanta urgenta 22/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Loteria Română'' - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Hotarirea 165/2019 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Ordinul 855/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Ordinul 856/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe din judeţul Covasna în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019