Rasfoire documente

Ordinul 490/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decretul 198/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decretul 199/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decretul 200/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decretul 201/2019 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 792/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 794/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Hotarirea 192/2019 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 69/2019 privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Stelian Fedorca din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 70/2019 privind numirea domnului Ion Gabriel Bratu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 20/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.141/2000 de concesiune pentru exploatarea resurselor de argilă comună în perimetrul Tăşnad, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CERAMICA - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2002

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Ordinul 3675/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Kinderakademie'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului cercetării şi inovării nr. 1.006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 556/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019

Decizia 738/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

publicat in M.Of. 260 din 04-apr-2019