Rasfoire documente

Ordinul 3862/2019 pentru suspendarea aplicării unor prevederi şi decalarea unor termene şi perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Decizia 725/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 533 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Hotarirea 182/2019 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Ordinul 874/2019 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Băleni din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Raportul 17349/2018 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Civic Maghiar

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Raportul 3533/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul ''Uniunea Salvaţi România''

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Raportul 4786/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul M10

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Hotarirea 19/85/2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la data de 30 aprilie 2019

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019

Hotarirea 15/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul coordonat privind inteligenţa artificială - COM(2018)795

publicat in M.Of. 267 din 08-apr-2019