Rasfoire documente

Decizia 842/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi pct. 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Hotarirea 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Hotarirea 189/2019 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Ordinul 258/2019 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2018 - 30 septembrie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Ordinul 259/2019 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2018 - 31 decembrie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Regulamentul 4/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019