Rasfoire documente

Legea 55/2019 pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Decretul 170/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Decizia 742/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Decizia 759/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Ordinul 451/2019 pentru prelungirea aplicabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 până la data de 30 iunie 2019

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Ordinul 2140/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Ordinul 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Ordinul 293/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Protocol din 2014 privind transportul durabil la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019