Rasfoire documente

Ordinul 256/2019 privind aprobarea derogării pentru unele specii de floră şi faună sălbatice în scopul cercetării ştiinţifice

publicat in M.Of. 246 din 29-mar-2019

Ordinul 44/2019 privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz - S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEŞTI - S.R.L.

publicat in M.Of. 246 din 29-mar-2019

Ordinul 45/2019 privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea ''Depomureş'' Târgu Mureş - S.A.

publicat in M.Of. 246 din 29-mar-2019

Ordinul 46/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017

publicat in M.Of. 246 din 29-mar-2019

Ordinul 299/2019 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 246 din 29-mar-2019

Ordinul 47/2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 246 din 29-mar-2019