Rasfoire documente

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Decizia 834/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. g) teza întâi şi lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Hotarirea 151/2019 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 şi MFP 38838

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Hotarirea 152/2019 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Doha la 6 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Ordinul 1360/2019 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Ordinul 158/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Norma din 2019 de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019