Rasfoire documente

Hotarirea 148/2019 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2018 şi la Paris la 3 decembrie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019

Decizia 868/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 şi art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019

Ordinul 810/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Hărman din judeţul Braşov în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019

Ordinul 857/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019

Ordinul 1303/2019 privind stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naţionale din sectorul ''Administraţie'', subsectorul ''Administraţie publică''

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019

Hotarirea 149/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 232 din 26-mar-2019