Rasfoire documente

Procedura din 2019 privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Decizia 820/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) teza finală şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Hotarirea 153/2019 privind schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Hotarirea 155/2019 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Hotarirea 156/2019 pentru modificarea anexei nr. 86 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Hotarirea 157/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Ordinul 38/2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019