Rasfoire documente

Hotarirea 10/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini - COM(2018) 734

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Hotarirea 12/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Piaţa unică într-o lume în schimbare - Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit - COM(2018)772

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Hotarirea 13/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - O planetă curată pentru toţi - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei - COM(2018) 773

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Decizia 733/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a celor ale art. 483 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Decizia 750/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Ordinul 233/2019 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Ghid de finantare din 2019 a Programului privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Ordinul 426/2019 privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019

Criterii din 2019 şi condiţiile de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 230 din 26-mar-2019