Rasfoire documente

Hotarirea 150/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea din Craiova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019

Decizia 862/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019

Ordinul 590/2019 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, a formei, modelului, conţinutului legitimaţiei speciale, a funcţiilor care au dreptul la aceasta, precum şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019

Norma din 2019 privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019

Actul din 2019 FORMA, MODELUL, CONŢINUTUL legitimaţiei speciale pentru activitatea de supraveghere a respectării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar şi funcţiile care au dreptul la aceasta

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019