Rasfoire documente

Decizia 571/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Decizia 572/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Ordinul 175/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Ordinul 212/2019 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Ordinul 811/2019 privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Ordinul 3177/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Ordinul 660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Metodologie din 2019 de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Metodologie din 2019 de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019