Rasfoire documente

Ordinul 1912/2019 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea unor serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, în sumă totală de până la 3 miliarde euro, în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 5/2019 [A] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei probleme de drept legată de imposibilitatea prevederii eşalonării la plată a creanţelor curente (inclusiv a celor bugetare) în planul de reorganizare a debitorului în interpretarea dispoziţiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Decizia 41/2019 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Protocol din 2018 privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019