Rasfoire documente

Regulament din 2019 pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Ordinul 237/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu-Gostinari, al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu-Mislea şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Putineiu-Giurgiu din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Ordinul 38/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Ordinul 235/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Mărculeşti - SPP A din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Ordinul 238/2019 pentru aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferent infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Picătura Galicea din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Ordinul 3665/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Ordinul 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019