Rasfoire documente

Legea 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Decretul 167/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Legea 53/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Decretul 168/2019 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Legea 54/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Decretul 169/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Ordinul 513/2019 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Norma din 2019 privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.243/2010 privind clasarea în Lista monumentelor Istorice, categoria Monumente memoriale, grupa ''A'', a Imobilului Cimitirul internaţional de onoare ''Mircea cel Bătrân'', din satul/comuna Mircea Vodă, Str. Gării nr. 2, judeţul Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 28 iunie 2010

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Ordonanta urgenta 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019