Rasfoire documente

Ordinul 471/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 455/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 459/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc ''Tei''

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 457/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii şi tineri

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 458/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Decizia 589/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 341/2019 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Procedura din 2019 privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 456/2019 pentru aprobarea Regulamentului de tabără privind desfăşurarea taberelor pentru copii şi tineri

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 460/2019 privind aprobarea Metodologiei de organizare a taberelor pentru copii, tineri şi studenţi cu handicap, împreună cu asistenţii personali/asistenţii personali profesionişti

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 461/2019 privind aprobarea Metodologiei de acreditare a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice autorizate în vederea organizării taberelor studenţeşti şi a proiectelor/taberelor proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 462/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea taberelor sociale

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 1799/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 1841/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 1842/2019 privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Ordinul 42/2019 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Procedura din 2019 privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019