Rasfoire documente

Hotarirea 142/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Decizia 672/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 415 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Hotarirea 11/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Decretul 171/2019 privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 485 Comunicaţii şi informatică

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Decretul 172/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Decretul 173/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Decizia 836/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Decizia 844/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Ordinul 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Procedura din 2019 privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019