Rasfoire documente

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Ordinul 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Decizia 643/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Decizia 644/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Decizia 805/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (6^1) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Hotarirea 134/2019 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti la 13 decembrie 2018

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Hotarirea 140/2019 pentru aprobarea Amendamentului nr. 9 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 15 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 25 ianuarie 2019, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Ordinul 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Ordinul 2131/2019 privind modul de organizare şi desfăşurare a proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019