Rasfoire documente

Ordinul 39/2019 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Decizia 3/2019 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 21 martie 2019

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 9/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terţe persoane şi modul de angajare şi efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 14/2019 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru transporturi şi infrastructură a unei anchete privind activitatea Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A. în perioada 2007-2018

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 143/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 144/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 145/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Dotarea blocului operator central din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti''

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 158/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Hotarirea 159/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2018

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Rectificare din 2019 la Decizia prim-ministrului nr. 670/2017 pentru numirea domnului Eleodor Mandres în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 1 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Rectificare din 2019 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 707 din 15 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 21 februarie 2019

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Ordonanta urgenta 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019