Rasfoire documente

Decretul 166/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Legea 51/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 61/2019 privind eliberarea domnului Răzvan Ştefan Rab din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 62/2019 privind numirea domnului Mihai Alexandru Gherghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 63/2019 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Lucian Ioniţă din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 64/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului Viorel Ştefan domnului Cristian-Gabriel Winzer

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Decizia 16/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.551/2000 pentru exploatarea cărbunelui brun în perimetrul Lighidia, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BIHARIA MINERALE - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2008

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Ordinul 383/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Ordinul 274/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Protocol din 2019 de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019