Rasfoire documente

Actul din 2019 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Hotarirea 12/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 şi a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] - COM 3 (2019) final

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Hotarirea 13/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a condiţiilor de acces la celelalte sisteme de informaţii ale UE în scopurile legate de ETIAS şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.240, Regulamentului (CE) nr. 767/2008, Regulamentului (UE) 2017/2.226 şi Regulamentului (UE) 2018/1.861 - COM (2019) 4 final

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Hotarirea 14/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce priveşte produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare - COM (2018) 825 final

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Decizia 807/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 253^1 alin. (1) din Codul penal din 1969 şi art. 301 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Decizia 74/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind declasificarea unor documente, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (3) şi (4), art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5 şi art. 6 din aceasta

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Hotarirea 133/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Ordinul 730/2019 pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse în Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 10/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019

Ordinul 1259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

publicat in M.Of. 200 din 13-mar-2019