Rasfoire documente

Plan National din 2019 DE ACŢIUNE privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Hotarirea 135/2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 59/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 57/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 741/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi ale art. 16 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019

Decizia 58/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, la cerere, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Nina Carmen Crişu

publicat in M.Of. 205 din 14-mar-2019