Rasfoire documente

Legea 45/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decretul 144/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 579/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 796/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 47/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 48/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 49/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 50/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor de către domnul Petre Neacşa

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 51/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 52/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 53/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Sorin Cristian Giuvelea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Decizia 54/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Vasile a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Ordinul 2092/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019

Hotarirea 2/H/2019 privind interpretarea noţiunii ''partid politic care are membri în Parlamentul European''

publicat in M.Of. 192 din 11-mar-2019