Rasfoire documente

Legea 44/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Decretul 142/2019 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Legea 46/2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Decretul 145/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Decizia 23/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 6 şi 12 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi privind modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Hotarirea 1/H/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019