Rasfoire documente

Ordinul 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 ''Agromediu şi climă'', 11 ''Agricultura ecologică'' şi 13 ''Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice'' prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Legea 48/2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Decretul 147/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Decizia 689/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Decizia 766/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019

Ordinul M.30/2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2014

publicat in M.Of. 199 din 13-mar-2019