Rasfoire documente

Decizia 42/2019 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Procedura din 2019 privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Ordinul 37/2019 pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Ordinul 1750/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale şi pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Decizia 754/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (3) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Hotarirea 116/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Decizia 41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019