Rasfoire documente

Legea 3/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Decretul 3/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Hotarirea 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Hotarirea 1037/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dunărea'' al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Ordinul 1856/2018 pentru modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Ordinul 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 ''Declaraţie privind impozitul pe profit'' şi 120 ''Decont privind accizele''

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019