Rasfoire documente

Decizia 656/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Hotarirea 125/2019 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Fundaţiei ''Mareşal Alexandru Averescu'' asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Hotarirea 127/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Buzău

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Hotarirea 128/2019 privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 43/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 44/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 45/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Laura Elena Chiorean a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Decizia 46/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul infrastructurii de transport doamnei Lia-Olguţa Vasilescu

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019

Ordinul 545/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 188 din 08-mar-2019