Rasfoire documente

Metodologie din 2019 pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Ordonanta urgenta 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Decizia 761/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) şi art. 155 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Hotarirea 129/2019 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Ordinul 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Hotarirea 4/2019 pentru modificarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2011

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Ordinul 562/2019 privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A.

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Hotarirea 130/2019 privind stabilirea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019